Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης/Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας πολιτισμού), που αποτελεί τον συντονιστικό φορέα για την υλοποίηση του διαγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων ελληνικών πόλεων για την απονομή του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021, ενημερώνει τις υποψήφιες πόλεις ότι, κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12 μ.μ. Ελλάδος.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να βρίσκονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας (Ερμού 17, 105 63 Αθήνα), αυστηρά, έως την αναφερόμενη ημέρα και ώρα.