Αντίτυπα για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021

Σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πόλεις που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη φιλοξενία του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στην Ελλάδα το 2021 καλούνται να υποβάλουν δεκαεπτά (17) έντυπα αντίγραφα της αίτησής τους στην αγγλική γλώσσα και τρία (3) στην ελληνική, καθώς και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο στην ταχυδρομική διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στην προκήρυξη, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα http://ecoc2021.culture.gr